Dyskusja z Magdaleną Popławską

2TLB uczestniczyła w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w dyskusji z Panią Magdaleną Popławska doktorantką wydziału socjologii UAM.  Dyskusja dotyczyła związków między miastem a wsią w kontekście budowania bezpośrednich relacji i sieci społecznych w obszarze produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. Rozmawiano również o praktykach rolniczych w odniesieniu do systemów ekologicznych i społeczności lokalnych.
  • All