Globalny talerz – dziś i za 10 lat

W dniach 18 do 22 listopada 2019 r. uczniowie klas: 1td, 1ti, 2b – grupy: kucharzy i cukierników, 3b i grupy hotelarskiej klasy 1thge opracowały GLOBALNE TALERZE roku 2019 oraz 2029. Ułożenie na talerzach list, rysunków, etykiet: surowców, produktów, potraw i napojów – składników naszych posiłków, roku 2019, było bardzo proste. Ale biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne oraz postęp technologiczny, prognozy żywieniowe stanowiły przedmiot dyskusji. Oba talerze różniły się.

  • All