PODZIĘKOWANIE

DZIĘKUJEMY ZA  WIELOLETNIĄ, OWOCNĄ I FANTASTYCZNĄ WSPÓŁPRACĘ. ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS, ENERGIĘ, DZIELENIE SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM, PRACĘ NA  RZECZ SZKOŁY I MŁODZIEŻY. ZA BEZINTERESOWNE ZAANGAŻOWANIE W KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODEGO POKOLENIA.

DZIĘKUJEMY:

  • GOŚCIOM ZA  WIZYTY I SPOTKANIA
  • INSTYTUCJOM,STOWARZYSZENIOM, KLUBOM, PRZEDSIĘBIORCOM I ZAKŁADOM PRACY, KTÓRE NAS GOŚCIŁY
  • RODZICOM NASZYCH UCZNIÓW ZA WSPÓŁDZIAŁANIE I POMOC
  • NAUCZYCIELOM I POZOSTAŁYM PRACOWNIKOM SZKOŁY ZA WŁOŻONY TRUD, PRACĘ, POŚWIĘCONY CZAS I WSPARCIE
  • UCZNIOM ZA WSPÓŁORGANIZACJĘ WYDARZEŃ, WSPARCIE MULTIMEDIALNE, ZA WYSTĘPY ARTYSTYCZNE.  TAKŻE ZA AKTYWNY UDZIAŁ WE WSZYSTKICH FORMACH NASZEGO TYGODNIA KULTURY: W WYCIECZKACH, KONKURSACH, SPOTKANIACH, WARSZTATACH I INNYCH
  • DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE  I ZA TO, ŻE ZAWSZE MOŻNA NA PAŃSTWA LICZYĆ.

DYREKCJA I ORGANIZATORZY

TYGODNI KULTURY W NASZEJ SZKOLE.