WYCIECZKI DO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W ŚRODZIE WLKP.

20.11.2019 r. I 22.11.2019 r. uczniowie Hipolita z klasy 1TEk i 2TLb udali się wraz z nauczycielami na wycieczkę do Oddziału Zewnętrznego w Środzie Wlkp., wchodzącego w skład ZK w Gębarzewie.

Celem powyższych wycieczek było zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych, ich współpracy z Policją a także szeroko rozumiany aspekt prewencyjny. Po placówce w Środzie oprowadzał uczniów wychowawca Mariusz Matuszak, który zapoznał młodzież z problematyką dotyczącą prawa karnego. Wskazał na najczęściej występujące wśród nastolatków przestępstwa oraz wiek odpowiedzialności karnej. Wymienił również kary przewidziane przez kodeks karny za określone przestępstwa i występki. W skrócie przedstawił historię średzkiej placówki oraz jej funkcjonowanie w dniu dzisiejszym.

Kiedy uczniowie znaleźli się za bramą Oddziału Zewnętrznego zostali poddani procedurze obowiązującej w jednostce: konieczność oddania dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej, kontrola przy wykorzystaniu sprzętu do wykrywania metali i narzucenie dyscypliny podczas pobytu w zakładzie zamkniętym.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć cele więzienne, naocznie przekonać się jak wygląda opieka medyczna ,sala widzeń czy plac spacerowy.

Spotkanie miało charakter prewencyjny i edukacyjny; młodzież po spotkaniu poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą czynów zabronionych i ich konsekwencji . Uświadomiono uczniom jak wielkie znaczenie w życiu człowieka może mieć jedna pochopna decyzja czy nieodpowiedzialne postępowanie.

/Agata Kamińska/