Sadzimy drzewo

26 XI 2019 roku uczniowie klasy 2 b z p.dyr. J.Tomczyk-Wojciechowską i nauczycielką p.M.Mikołajczak posadzili drzewo – klon. Dar Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej z okazji 25-lecia Tygodnia kultury w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

  • All