Spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego

Na zaproszenie Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, przedstawiciele naszej szkoły wraz z opiekunem udali się na coroczne spotkanie w ramach działającego Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego. Spotkanie odbyło się przy tradycyjnym pączku i herbacie. W jego trakcie podsumowano działalność szkół  w roku szkolnym 2018/2019 oraz zaproponowano działania na rok bieżący. Głos zabrał także przedstawiciel Towarzystwa Hipolita Cegielskiego Dominik Górny, który przedstawił informacje dotyczące działalności na niwie pracy organicznej.

Kolejnym etapem spotkania przedstawicieli szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego był spacer po Poznaniu, w trakcie którego złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona. Zapalono również znicze na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan przed  obeliskiem Cegielskiego.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2TEa: Maria Jakubowska, Aleksandra Lalka i Monika Szymanowska pod opieką nauczyciela historii Agaty Kamińskiej.

  • All

/A. Kamińska/