Uczniowie z CKZiU gospodarzami V Powiatowego Międzyszkolnego Dnia Wolontariusza

Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem, możemy latać tylko wtedy, gdy obejmuje nas drugi człowiek – słowa te padły podczas spotkania wolontariuszy reprezentujących  szkoły powiatu średzkiego (Liceum Ogólnokształcące ze Środy Wlkp., Szkoła Podstawowa z Zaniemyśla, Zespół Szkół z Sulęcinka, Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Rolniczych ze Środy Wlkp., Szkoła Podstawowa
z Krzykos).  Szkoły te odpowiedziały na apel wolontariuszy z CKZiU i wzięły udział
w obchodach V  Powiatowego Międzyszkolnego Dnia Wolontariusza, który w tym roku, przebiegał pod hasłem: Pokonaj siebie, czyli mówimy nie stygmatyzacji człowieka.

Zaproszeni goście: Starosta Średzki- p. E. Iwańczuk oraz Burmistrz Miasta Środa Wlkp. –   p. P. Mieloch odnieśli się do idei wolontariatu, podkreślając równocześnie rolę młodych ludzi w misji jej  krzewienia.

Uroczystego otwarcia V Powiatowego, Międzyszkolnego Dnia Wolontariusza dokonał dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – p. M. Kostka.

Jubileuszowe spotkanie wolontariuszy stało się okazją do dyskusji na temat stygmatyzacji ludzi bezdomnych, wykluczonych i uzależnionych.

Zobacz we mnie kogoś więcej niż bezdomnego – mówili uczniowie w przygotowanym przez siebie spektaklu. Problem bezdomności rozwinął, podczas prelekcji, p. Grzegorz Galbierczyk  z Przytuliska- Ogrzewalni im. Św. Jana Bożego dla bezdomnych z Poznania.
Do tematu bezdomności i sposobów walki z nią odnieśli się przedstawiciele Fundacji Wzajemnej Barka, ilustrując wykład instruktażowym filmem.

II część spotkania poświęcona była uzależnieniu od alkoholu. W istotę problemu wprowadzili uczniowie, którzy podczas przewodu sądowego uznali alkohol winnym zarzucanych mu zarzutów.

Historia kolejnego gościa miała charakter świadectwa o charakterze profilaktycznym. Pan Piotr, uzależniony niegdyś  od alkoholu, leków, alkoholu i narkotyków, mówił, jak radzić sobie z tak trudnym doświadczeniem.

Kolejny prelegent – ks. Wojciech Lisek- mówił o roli Caritas i innych chrześcijańskich organizacji w niesieniu pomocy uzależnionym i bezdomnym.

Ostatnim punktem spotkania było złożenie przez wolontariuszy, na ręce p. Galbarczyka , darów dla podopiecznych Przytuliska- Ogrzewalni.

  • All

/K. Napierała, L. Kasprzak, R. Mikołąjczak, B. Gierczyńska-Wasłowicz/