STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA KLAUDII JANKOWSKIEJ

W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Miała ona miejsce w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przewodniczył jej zaś Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska. Stypendium jest rokrocznie wręczane uczniom wybitnym. W tym roku, kolejny raz, zdobyła je KLAUDIA JANKOWSKA uczennica klasy 3 TEK. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała ona najwyższą średnią ocen w szkole – 5.33. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • All