Projekt – „ Starsi dla młodszych”

18.02. oraz 21.02.2020r. uczniowie klas szkół podstawowych Nr 3 i ZSA brali udział w pierwszym spotkaniu z dwóch zaplanowanych  na ten rok szkolny w ramach projektu „ Starsi dla młodszych”. Projekt został opracowany przez zespół nauczycieli CKZiU z myślą o  uczniach szkół podstawowych, którzy zainteresowani są rozwijaniem swojej wiedzy w dziedzinie informatyki w połączeniu z językiem angielskim, który stanowi dziś integralną część informatyki światowej.

Celem projektu oprócz poszerzania wiedzy było rozwijanie innych umiejętności  jak współpraca w grupie, planowanie wykonania czynności, przedyskutowanie problemu, dzielenie się argumentami, współpraca i komunikacja ze starszymi uczniami klas technikum informatycznego.

Zadaniem pierwszego spotkania był montaż gniazd RJ-45 oraz w patch panelach, następnie wykonanie pomiarów okablowania strukturalnego. W pracy uczniowie korzystali z różnorodnych narzędzi i przyrządów do montażu ( kabel UTP, narzędzie Krona).

Uczestnicy spotkania mogli zabrać ze sobą efekty swojej ciężkiej pracy i wykorzystać wykonane kable do podłączenia swoich komputerów domowych z gniazdem internetowym.

Wszyscy z niecierpliwością oczekują następnego spotkania , które zostało przewidziane na kwiecień 2020r.