Informacja dla osób, które zdawały egzamin zawodowy w sesji styczeń – luty 2020

Uczniowie, którzy zdawali egzamin jednoliterowy w sesji I-II 2020, otrzymali hasło do odbioru wyników za pomocą dziennika elektronicznego.

Absolwenci, aby uzyskać niezbędne hasło proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: karolina.latkowska@ckziusroda.edu.pl

Uczniowie, którzy zdawali egzamin dwuliterowy, otrzymają informacje o wynikach poprzez email lub sms, zgodnie z danymi podanymi w deklaracjach (nie wcześniej niż 20 marca br. godz. 10.00)

W przypadku nieotrzymania do piątku 20 marca br. godz. 10.00 danych do logowania (kwalifikacje jednoliterowe) lub informacji o wynikach (kwalifikacje dwuliterowe) proszę o kontakt pod adresem e-mail: karolina.latkowska@ckziusroda.edu.pl

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji I-II 2020 mogą złożyć deklarację uzupełniającą do 31 marca br. w formie elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie) wysyłając ją na adres e-mail: karolina.latkowska@ckziusroda.edu.pl

Druki odpowiednich deklaracji można pobrać tutaj:

Kwalifikacje jednoliterowe – podstawa programowa 2012 ==> deklaracja

Kwalifikacje dwuliterowe – podstawa programowa 2017 ==> deklaracja