TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY– 23 czerwca 2020r.

Czas trwania egzaminu – 60 minut

Imienne listy zdających w poszczególnych salach oraz procedury związane z egzaminami zostaną przesłane przez e-dziennik a dla absolwentów mailowo.

Informacje są dostępne również w gablocie przy sekretariacie.

EGZAMIN PISEMNY PAPIEROWY – 23 czerwca 2020r.

Godzina 10.00 – świetlica

18 zdających – kwalifikacje dwuliterowe 

Godzina 12.00 – świetlica

4 zdających – kwalifikacje dwuliterowe

EGZAMIN PRAKTYCZNY