Spotkanie z Czeszką Petrą Mlcochovą

Na zajęciach wychowawczych w klasie 4TL powiało Europą. Zaproszenie na spotkanie przyjęła Czeszka Petra Mlcochova. Ta pełna energii dziewczyna pochodzi z Moraw, gdzie ukończyła studia licencjackie o kierunku wychowanie fizyczne (Ołomuniec) . Studia magisterskie ukończyła już w Brnie a na stażu studenckim 3 miesiące spędziła w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie Petra mieszka w Niemczech, w Ratyzbonie, gdzie działa w Erasmusie.
Spotkanie z Petrą to opowieść o podróżach po Europie i nie tylko, o poznawaniu kolejnych języków i o radości czerpanej całymi garściami z życia. To ciekawa lekcja geografii i wielokulturowości.

  • All