Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

W ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka wraz zespołem polonistów przeprowadziła akcję pt. „Tydzień Głośnego Czytania”. Zorganizowała także konkurs fotograficzny ‘Zabierz książkę na spacer”, którego laureatką została Angelika Nowak z kl. 2 Tb. Odbył się także konkurs czytelniczy „Jaka to książka?”, kiermasz taniej książki z Tuliszkowa oraz przeprowadzono akcję pt. „Tydzień Wybaczania”.

/K. Napierała/

  • All