AKCJA REAKTYWACJA – EKOKULTURALNI

Z ogromną przyjemnością witamy na  AKCJIREAKTYWACJI – EKOKULTURALNI oraz na tegorocznym 27- „Tygodniu kultury w naszej szkole”, które będą odbywały się w dniach 15-19  listopada 2021 roku, a którym nadal towarzyszą niecodzienne warunki.
Formy pracy i współpracy ulegają zmianie. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych atrakcji i działań.

W tym roku wiodącym tematem jest ekologia oraz nasze zachowania z zakresu kultury i relacji międzyludzkich wpływających na stan naszego środowiska naturalnego oraz najbliższego otoczenia.

Pamiętajmy o wyrzucaniu śmieci do kosza, po uprzednim ich posegregowaniu; oszczędzaniu wody, oszczędzaniu energii elektrycznej, regularnym piciu wody, najlepiej nie z butelek plastikowych, wietrzeniu pokoi, sal; ale też regulowaniu temperatury pomieszczeń. Korzystaniu z ekologicznych środków komunikacji, odpowiednio długim okresie użytkowania przedmiotów, gromadzeniu deszczówki i innych działaniach ekologicznych.
Dbajmy o własne zainteresowania, hobby. W tym tygodniu przeczytajmy książkę, obejrzyjmy spektakl, film, reportaż, posłuchajmy muzyki, którą lubimy. Odwiedźmy wirtualnie muzeum, posłuchajmy wykładu. Przygotujmy potrawy, namalujmy obraz, stwórzmy dekoracje, wykonujmy ćwiczenia fizyczne. Poświęćmy kilka minut lub godzin na zrobienie tego co lubimy.
Pamiętajmy o podstawowych celach „Tygodnia kultury w naszej szkole”. O cechach człowieka kulturalnego; dobrych manierach, zasadach savoir – vivru w połączeniu z własną indywidualnością i osobowością; dorobku naszych przodków. Kształtowaniu prawidłowego rozumienia pojęć związanych z życzliwością względem drugiego człowieka; świadomością różnorodności sytuacji życiowych i zawodowych.

Warto pochylić się nad pracą Mikołaj Niedka z 2001 r. „KRYZYS EKOLOGICZNY JAKO KRYZYS KULTURY”.

„ Autor tekstu przeprowadza refleksję nad relacją między problematyką kryzysu ekologicznego i kryzysu kultury. Porównuje ujęcie kryzysu kulturowo-cywilizacyjnego Floriana Znanieckiego ze współczesnym ujęciem problematyki środowiskowej. Postuluje istnienie jedności problematyki kryzysu, uznając teorie kryzysu kulturowego i ekologicznego za przejaw fundamentalnej sytuacji kryzysowej w systemie relacji człowiek – człowiek i człowiek – przyroda,…”

Muzeum Historii Polski

„Mówiąc o kryzysie kultury, ma się zazwyczaj na myśli kryzys ideowy, moralny, poznawczy, obyczajowy, kryzys sztuki, kryzys wartości, czyli destrukcyjne lub degeneracyjne tendencje w tych dziedzinach. …  Przez (współczesny) kryzys ekologiczny rozumie się natomiast destruktywne procesy zachodzące w biosferze o charakterze antropogenicznym. Należą do nich takie problemy, jak:

1) globalne i rosnące zanieczyszczenie atmosfery, hydrosfery oraz gleb toksycznymi pozostałościami ludzkiej aktywności industrialnej, agrarnej, …

2) postępujący spadek bioróżnorodności, spowodowany rosnącym wyniszczaniem naturalnych ekosystemów i biotopów, przewyższający tempo ich regeneracji;

3) nadmierna eksploatacja nieodnawialnych zasobów naturalnych, nieproporcjonalna do tempa wprowadzania ich substytutów i alternatywnych technologii;

4) postępujący zanik warstwy ozonowej, …

5) ocieplanie się klimatu, spowodowane nadmierną emisją do atmosfery gazów powodujących tzw. globalny efekt szklarniowy.”

Mikołaj Niedek „KRYZYS EKOLOGICZNY JAKO KRYZYS KULTURY”.