Warsztaty dla wolontariuszy

Przygotowanie młodzieży do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami naszej gminy podczas akcji charytatywnych Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla”, to tematyka warsztatów, które prowadziła socjolożka i edukatorka – Zofia Małkowicz-Daszkowska.

Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na pytania:

  • co może dać wolontariat,
  • jakie są powody, dla których młodzież decyduje się na udział w wolontariacie,
  • czy to działalność dla każdego,
  • jak zyskać/wzmacniać satysfakcję z działania,
  • jak zachowywać się w kontakcie z osobami, których życzliwość wolontariusz chce pozyskać,
  • jak sobie radzić z frustracją spowodowaną ewentualnym niepowodzeniem, poczuciem nieskuteczności, nieprzychylnymi komentarzami.

Udział w warsztatach miał na celu poszerzyć  wiedzę  uczniów, ich świadomość i kompetencje związane z komunikacją pozawerbalną  i nawiązywaniem pierwszego kontaktu a także przybliżyć młodzieży również ideę hospicyjną oraz zwiększyć wiedzę uczniów nt. budowy hospicjum w Środzie. Pierwsza część warsztatu odbyła się w szkole z uwzględnieniem wprowadzenia teoretycznego, dyskusji oraz ćwiczeń w grupach. Podczas drugiej części – w ramach praktycznego ćwiczenia nawiązywania kontaktu z przechodniami – uczniowie w towarzystwie dorosłych opiekunów spędzili ok. 1 godziny na ulicach Środy przeprowadzając krótkie wywiady na temat wiedzy i stosunku mieszkańców do hospicjum.

  • All