II Bieg im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze

Kadeci klas policyjnych zabezpieczali trasę II Biegu im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.