Projekt Czas zawodowców BIS

Projekt Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska od lat realizowany jest z powodzeniem w Wielkopolsce. W roku szkolnym 2022/2023 w CKZiU działania projektowe zostały rozszerzone o wsparcie uczniów z CKZiU w zakresie teoretycznego przygotowania do egzaminów czeladniczych. Uczniowie naszej szkoły brali udział w kursach dla uczniów – młodocianych pracowników realizujących przygotowanie zawodowe w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych u pracodawców rzemieślników zrzeszonych w wielkopolskich cechach. Kursy obejmowały 10 obszarów tematycznych, w obrębie których sprawdzana będzie wiedza na egzaminie czeladniczym na zakończenie nauki. Treści zostały przygotowane przez zespół doświadczonych metodyków, zrecenzowane, a następnie przełożone przez zespół specjalistów na nowoczesne, interaktywne, dynamiczne i atrakcyjne kursy e-lerningowe.

Szkolenie było realizowane przy wsparciu Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

Patronem Wiodącym był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnika Poznańska.