Kadeci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Kadeci klas policyjnych mieli dzisiaj okazję zwiedzić Salę Tradycji KWP w Poznaniu oraz Oddział Prewencji Policji. Młodzież zapoznała się także z procedurami przyjęcia do służby w policji.