Lekcje logistyki poza szkołą

Uczniowie klasy IV Technikum Logistycznego odbyli cykl lekcji zawodowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp.. Uczniowie udali się 20 września do Oczyszczalni ścieków w Chwałkowie, 18 października do Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp., a 8 listopada do Węzła Cieplnego na ul. Olimpijskiej w Środzie Wlkp..

Do Oczyszczalni ścieków uczniowie dojechali spod budynku Szkoły komunikacją miejską do Kijewa, następnie krótki spacer przy pięknej pogodzie i byliśmy w oczyszczalni. Tutaj uczniowie zostali zapoznani ze schematem oczyszczalni, zwiedzili laboratoria oraz zostali oprowadzeni po terenie oczyszczalni i poznali drogę jaką ścieki przebywają zanim wrócą ponownie do środowiska. Pracownicy Oczyszczalni zwrócili uwagę na największe problemy jakie stacja ma z zanieczyszczeniami, a nie byłoby ich gdyby ludzie nie wrzucali do kanalizacji tego co tam nie powinno być.

W Stacji Uzdatniania Wody uczniowie obejrzeli prezentację o Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Pracownicy SUW oprowadzili po stacji, odpowiadali na pytania uczniów. Uczniowie dowiedzieli się że w Środzie woda pozyskiwana jest z ujęć głębinowych. Poznali jak woda jest uzdatniana i jak jest rozprowadzana do ostatecznych odbiorców czyli do gospodarstw domowych.

W trakcie wizyty w Węźle Cieplnym zwiedzającym została przedstawiona prezentacja przybliżająca zagadnienia związane z przesyłem i dystrybucją energii cieplnej, zasady rozliczania kosztów ogrzewania oraz zasady ochrony powietrza. Poza tym każdy mógł z bliska obejrzeć specjalistyczne urządzenia zamontowane na obiekcie.

GALERIA

/A. Ibron, E.Kubiak/