Logistycy z IV TL w Witaszyczkach

Uczniowie kl. IV Technikum Logistycznego realizując tematy z logistyki powtórnego zagospodarowania odbyli lekcje zawodowe w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu, obejrzeć prezentację i zwiedzić ZGO.

ZGO w Witaszyczkach zagospodarowuje odpady z 19 wielkopolskich gmin.

ZGO w Witaszyczkach jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce, która, jako jedna z nielicznych w kraju, posiada instalację do fermentacji suchej odpadów biodegradowalnych. Do sortowni ZGO przyjmowane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie. Większość odpadów poddawana jest segregacji, w wyniku której wydzielane są frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Z odpadów ulegających biodegradacji, podczas przetwarzania w procesach biologicznych, powstaje energia elektryczna i cieplna.

GALERIA

/A.Ibron, E.Kubiak, A.Nowicka/