Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez Unesco w 1999 roku. W naszej szkole również obchodziliśmy to święto. Pierwszym punktem programu była lekcja j. polskiego w wydaniu kl. 2 TL, która przedstawiła łamaną polszczyznę. Wszyscy uczniowie mogli wysłuchać audycji radiowej na temat genezy święta, a także sprawdzić się w konkursie “Z frazeologią za pan brat”. Laureatką konkursu została Anna Buczma z kl. 2 TL. Uczniowie kl. 1TEb oraz 2B wysłuchali wykładu na temat ortografii polskiej i wzięli udział w dyktandzie. Młodzież obejrzała filmy na temat historii polszczyzny oraz imion i nazwisk polskich. Ostatnim punktem dnia był występ artystyczny uczennic kl. 1 LEa – Wiktorii Przybylskiej oraz Klaudii Janasik, które zaśpiewały znane polskie przeboje, a K. Janasik recytowała wiersz W. Szymborskiej pt. “Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.

GALERIA

/B. Gierczyńska-Wasłowicz, B. Kuropka, A. Leporowska, K. Napierała, E. Nowaczyk, J. Pohl /