Spotkanie dla klas maturalnych – oferta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki

4 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Przedstawiono ofertę dla klas maturalnych, która jest niezwykle atrakcyjna. Po ukończeniu studiów uczelnia gwarantuje zatrudnienie na terenie całej Polski. Studia Służby Więziennej zapewniają studentom zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, umundurowanie, wynagrodzenie. Kształcenie I stopnia studiów stacjonarnych przygotowuje (studenta) podoficera do stanowiska chorążego. Jest to publiczna uczelnia służb państwowych, kształcąca w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o prawie, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, pedagogiki, psychologii i socjologii. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

GALERIA

/B. Kuropka/