Uczniowie – pracownikom szkoły, czyli opłatkowe spotkanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Christus natus et nobis venite adoremus, słowa te padły podczas jasełkowego spotkania pracowników CKZiU. Uczniowie zabrali grono pedagogiczne, pracowników szkoły i zaproszonych gości w duchową pielgrzymkę do sanktuarium narodzenia w Betlejem.
Łącząc tradycyjne podejście do Świąt Bożego Narodzenia z ponadczasową ich wymową, podkreślili, że stając przy żłóbku Boga- Człowieka, u skromnej kolebki Jezusa, uczymy się miłości, wiary i nadziei.
Uczniowie, w ten przedwigilijny czas nauczali, że Betlejem jest blisko, na odległość ludzkiego serca a sens życia człowieka zawiera się w ewangelicznej zasadzie ubóstwa i miłosierdzia.
Po przedstawieniu przyszedł czas na składanie życzeń. I tak w miłej, świątecznej atmosferze , kontemplowanej w ubóstwie groty betlejemskiej, oczekiwano na Noc Szczęśliwego Rozwiązania.

GALERIA

/B. Gierczyńska-Wasłowicz/