Wykład Marka Rezlera o drodze Polaków do Niepodległości

13 września 2018 r. młodzież naszej szkoły wraz z dyrekcją i nauczycielami historii, wzięła udział w pasjonującym wykładzie dr Marka Rezlera „ Polska niepodległość. Wysiłek narodu czy…. szczęśliwy przypadek?”.
Spotkanie z historykiem odbyło się w Restauracji Wiedeńska a zorganizowane zostało przez Impresariat Artystyczny art be or not to be, w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Niepodległa”.
Uczestnicy wykładu zostali zapoznani zarówno z okolicznościami odzyskania niepodległości, jak też z drogą, która do tego wydarzenia doprowadziła. Wiele uwagi Marek Rezler poświęcił różnicom w podejściu do kwestii niepodległości w poszczególnych zaborach, ukazując konspirację i spiski w zaborze rosyjskim, pracę organiczną w zaborze pruskim i lojalizm konserwatystów galicyjskich. Uświadomił słuchaczom, jakim ciężarem dla odradzającej się Polski była spuścizna pozaborowa. Snując rozważania o niepodległym państwie polskim nie zapomniał o jego bohaterach dzięki, którym wolność stała się faktem. J. Piłsudski, R. Dmowski, W. Witos, I. J. Paderewski, I. Daszyński….. Co ważne, Marek Rezler historię ojczystą ukazał młodym ludziom na tle wydarzeń europejskich i światowych, podkreślając, że każdy naród ma prawo do tożsamości i własnego bytu państwowego. Wykład , w którym uczestniczyli uczniowie Hipolita to wspaniała lekcja patriotyzmu i szacunku wobec innych.
Swoje rozważania historyk zawarł w publikacji „ Polska niepodległość 1918”. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2018. Zapraszamy do lektury.

GALERIA

/A. Kamińska/