Obchody rocznicy wydarzeń 17.09.1939 r.

17 września 1939 r. na tzw. łąkach kijewskich pod Środą rozstrzelano 21 mieszkańców naszego miasta i innych miejscowości Wielkopolski.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń 17 września 2018 r. zorganizowana została przez Średzkie Bractwo Kurkowe uroczystość , w której licznie wzięli udział również uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. wraz z nauczycielami.
Obchody 79 rocznicy rozstrzelania Obywateli Ziemi Średzkiej przez niemieckiego okupanta rozpoczęły się o godzinie 19.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Kijewie i przy Cukrowni, po czym nastąpił przemarsz wszystkich uczestników na Stary Rynek, gdzie odczytany został przez prowadzącego uroczystości Zbigniewa Strugarka Apel Poległych, po czym zostały złożone przez delegacje wiązanki kwiatów pod tablicą straceń przy gmachu Sądu.
Wydarzeniem wieńczącym uroczystości było ślubowanie uczniów klasy pierwszej uczęszczających na zajęcia z zakresu wiedzy policyjnej.
Uczestnictwo młodzieży i pocztu sztandarowego naszej szkoły w tych uroczystościach, było wyrazem hołdu oddanego zamordowanym Polakom i dobrą lekcją historii odwołującą się do okresu II wojny światowej.

GALERIA

/A. Kamińska/