Wykład prezes Bożenny Urbańskiej “Moje miasto. Fakty i historia nieznana”

W miniony czwartek tj. 27 września 2018 r. odbył się wykład Bożenny Urbańskiej dotyczący historii Środy, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami historii. Spotkanie przygotowane zostało przez średzki Impresariat ART be, w ramach projektu „ Murale polskiej niepodległości”.
Licznie przybyli słuchacze, zostali zapoznani przez prezes Bożennę Urbańską z początkami Środy. W ujęciu chronologicznym ukazała ona, jak miasto zmieniało się począwszy od wieków średnich, przez czasy nowożytne, aż po współczesność. Wiele uwagi autorka wykładu poświęciła kwestii lokacji miasta w XIV wieku, wskazując jaki wpływ wydarzenie to, wywarło na dalsze losy Środy. Kolejnym punktem rozważań były sejmiki ziemskie, które odbywały się od 1496 r. w Kolegiacie, dla województw poznańskiego i kaliskiego, przyczyniając się do intensywnego rozwoju naszego miasta.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że pierwszym kościołem w Środzie, był kościół pod wezwaniem św. Idziego, natomiast w okresie największego rozkwitu miasta było ich sześć. Kres świetności Środy przyniosły natomiast najazdy szwedzkie w 1655 i 1703 r., które doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Ze 161 domów, po potopie szwedzkim zostało tylko 51.
Odwołując się do historii XIX i XX wieku, Bożenna Urbańska przedstawiła mieszkańców miasta według wyznania; obok dominujących w Środzie katolików mieszkali protestanci, Żydzi, prawosławni i grekokatolicy. Zapoznała także słuchaczy z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby domów od roku 1600 (161 domów), aż po rok 1939 (699 domów). Przybyli na wykład goście mogli obejrzeć film, który przedstawił dzieje Środy i zmiany jakie w niej zachodziły na przestrzeni wieków.
Na zakończenie spotkania można było wykazać się wiedzą o naszym mieście. Zadaniem dla zebranych było usytuowanie: Budziaków, Wielandowa, Kipy, Abisynii 1 i 2, Korboli i wielu innych. Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, jak wiele ciekawych rzeczy, mogą jeszcze dowiedzieć się na temat miasta, w którym żyją, a wykład okazał się świetną lekcją historii regionalnej.

GALERIA

/A. Kamińska/