Rok szkolny 2013/2014

Dnia 21 października 2013 roku pani Kurator Elżbieta Walkowiak wręczyła Małgorzacie Mikołajczak nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się w auli Poznańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M.Karłowicza. Na I zdjęciu od lewej: p.Katarzyna Grząślewicz, p.Elżbieta Sibińska, wicewojewoda p.Przemysław Pacia, Wielkopolski Kurator Oświaty p.Elżbieta Walkowiak i p.Małgorzata Mikołajczak. W tej ważnej uroczystości towarzyszyła M.Mikołajczak wicedyrektor p.Justyna Tomczyk -Wojciechowska, która jest także autorką zdjęcia.

  • All