Klub szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2016 r. uczennice klasy 4TEG: Katarzyna Droździńska, Judyta Litkowska i Weronika Morszner udały się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 30 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął organizator Marek Nowak oraz dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji Ryszard Pyssa. Przypomnieli oni historię i płaszczyzny współdziałania szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz zestawienie ilości zorganizowanych konkursów i zawodów w poszczególnych placówkach. Zestawienie objęło również informacje dotyczące dat nadania imienia Hipolita Cegielskiego poszczególnym szkołom. Hipolit ze Środy przyjął zaszczytne imię 27.10.1983 roku, jako czwarta szkoła w Polsce.

W dalszej części spotkania gorąco przyjęto w poczet Klubu Szkół H. Cegielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Złotowa, które jako niedawno powstała placówka, z połączenia czterech wcześniej działających szkół w powiecie złotowskim, przyjęło imię Cegielskiego 1 września 2016 r.

Dalsza część spotkania poświęcona była prezentacji nowego wydania książki Z. Grota „Hipolit Cegielski”. Zmiany dokonane w pracy biograficznej omówił członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji dotyczących projektu „Rys historyczny”. Projekt zakłada przygotowanie albumu komiksowego „Hipolit”, w którym każdej szkole noszącej imię Hipolita będzie poświęcona jedna strona. Poza tym album będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Prezentację poprowadził redaktor naczelny „ Rysu Historycznego” Marcin Derbis.

Następnie ustalono harmonogram współpracy członków Klubu na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017; m.in. konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona po raz pierwszy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego złożone zostały wiązanki kwiatów i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

    

  

/A. Kamińska/