Erasmus + z SILS

Uczniowie naszej szkoły: Marta Matela, Daria Hedzielska, Kamil Nawrot oraz Szymon Gołębiewski uczestniczyli w wymianie międzynarodowej w ramach Erasmus+. Celem projektu było rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz pokazanie metod komunikacji poprzez narzędzie video. Wymiana odbyła się między 16 a 23 listopada 2016 roku w Folwarku Konnym w Hermanowie i zebrała 42 młode osoby w tym 6 liderów młodzieżowych z Cypru, Włoch, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji i Polski. Serdecznie dziękujemy panu Jędrzejowi Janiakowi ze Stowarzyszenia SILS za umożliwienie nam uczestnictwa w tym projekcie.

Więcej informacji na stronie ==>SILS.

Z SILSem na Cypr

Cypr w środku zimy? To brzmi jak bajka, a jest na wyciągnięcie ręki. Właśnie skończyła się kolejna wymiana młodzieżowa w ramach Erasmus+, w której udział wzięła uczennica średzkiego Hipolita. Wszystko dzięki Stowarzyszeniu inicjatyw lokalnych społeczności SILS.

W styczniu odbyła się kolejna wymiana a młodzieżowa zorganizowana przez SILS, pt.: „Sport your mind”, tym razem na Cyprze. Podczas wyjazdów odbywają się warsztaty, których celem jest pokazanie uczestnikom z różnych krajów na czym polega integracja europejska w praktyce. Okazuje się, że młodzi ludzie na całym kontynencie mają podobne problemy, podobnie spędzają czas, a ich zainteresowania są zbliżone. Poza tym jest to świetna okazja, żeby zawrzeć nowe znajomości, które przetrwają lata.

Nowe horyzonty

W styczniowej wymianie udział wzięła Sandra Staniszewska ze średzkiego Hipolita. – „O naborze dowiedziałam się z profilu Centrum Edukacji Językowej na Facebook-u. Wystarczyło przesłać zgłoszenie” – mówi Sandra. Centrum Edukacji Językowej jest prowadzone przez SILS.
– „W wymianie młodzieżowej udział może wziąć każdy między 18, a 30 rokiem życia” – tłumaczy Jędrzej Janiak, prezes SILS. – „Jednym z podstawowych warunków jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację” – dodaje.
– „Erasmus+ to dla mnie ogromna szansa własnego rozwoju i poznania wspaniałych ludzi z Rumunii, Bułgarii, Polski, Węgier, Hiszpanii, Cypru, Grecji, Belgii i Słowacji. Wymiana uświadomiła mi jak wiele można się nauczyć przez wspólne działanie, tworzenie, współpracę. Uczenie to nie tylko siedzenie w ławce. Wyjazd poszerzył moje horyzonty i całkowicie zmienił sposób patrzenia na świat” – mówi Sandra. – „Poza ciekawymi warsztatami, które trwały całe dnie, mieliśmy okazję zwiedzić wyspę i poznać ciekawe i piękne zakątki tego miejsca” – dodaje. – „W tym roku odbędą się jeszcze wymiany do Londynu i na Cypr. Na kolejne lata planujemy Grecję i Rumunię” – podkreśla Jędrzej Janiak. – „Sami również wystąpimy jako organizacja, która ugości międzynarodową wymianę w Polsce” – dodaje. O kolejnych naborach można dowiedzieć się z profilu Centrum Edukacji Językowej na Facebook-u – tam znajdują się najbardziej aktualne informacje.

O SILS

Stowarzyszenie na rzecz inicjatyw lokalnych społeczności SILS to organizacja, która powstała, żeby aktywizować młodzież na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami SILS tworzy i realizuje programy edukacji innej niż formalna, podczas których młodzież uczy się skutecznej komunikacji, przedsiębiorczości i nabywa nowe umiejętności społeczne.
Stowarzyszenie prowadzi również szkołę językową – Centrum Edukacji Językowej. W Środzie Wielkopolskiej.
– „Naszym priorytetem jest podnoszenie samooceny wśród polskiej młodzieży i pokazanie im, że są bardzo wartościowi. Niestety często nie zdają sobie z tego sprawy” – podkreśla Jędrzej Janiak.

  • All