Praktyki w Niemczech

W ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży dwóch uczniów czwartej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych 23 listopada 2017 wyjedzie na miesiąc praktyk do Turyngii. Będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Będzie to projekt pilotażowy rozpoczynający naszą współpracę z dr Manfredem Müllerem, zajmującym się zarządzaniem projektami Erasmus+. Rozmowy przygotowawcze odbyły się w Siegmundsburger Haus Werraquelle. Przedsiębiorstwo to zajmuje się projektami od 2006 roku, współpracując z polskimi i węgierskimi szkołami. Podczas wizyty omówiliśmy przebieg i cel praktyk oraz odwiedziliśmy hotele i restauracje w Turyngii (Eisenach, Scheibe-Alsbach), w których uczniowie będą realizowali praktyki. Takie rozwiązanie pozwoli naszym uczniom na zdobycie dodatkowych doświadczeń oraz umiejętności na europejskim rynku pracy. Docelowo w ciągu trzech najbliższych lat 30 osób z naszej szkoły będzie mogło skorzystać z takiej formy nauki.

  • All