Podsumowanie pobytu w Turyngii

05 lutego 2019 w świetlicy spotkali się uczestnicy projektu ERASMUS+. Grupa pierwsza podsumowała swój pobyt w Niemczech krótkimi prezentacjami.

Dziewczęta opowiedziały o swoich wrażeniach oraz udzieliły cennych wskazówek grupie drugiej, która już za 2 tygodnie wyjeżdża do Turyngii. Całości przysłuchiwali się również uczniowie klasy pierwszej TIG-potencjalni praktykanci 3 grupy projektu. Spotkanie zakończyło rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w międzynarodowym projekcie uczennicom klas 4TG i 3TG oraz ich opiekunom.

  • All