ZAJĘCIA WARSZTATOWE DZIEWICZA GÓRA 2019

            W dniach 3 i 8.10 2019 odbyły się ne terenie Ośrodeka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej “Dziewicza Góra” w otulinie urokliwej Puszczy Zielonki warsztaty dla klas IV TE, IV TLE, IV TL oraz IV TG, zgodne z podstawą programową z geografii na poziomie rozszerzonym. Warszaty odbyły się w ramach obchodów Dni Krajobrazu.

            Głównym celem edukacyjnym warsztatów terenowych było: rozwijanie zainteresowań przyrodą i pasji; kształtowanie wrażliwości do innych form życia, wyobraźni i kreatywności poprzez fizyczny kontakt z przyrodą, kształtowanie wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych i szacunku do przyrody, poznania swego regionu oraz integracja klas.

            Młodzież podczas zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-leśnej uczyła się m.in rozpoznawać drzewa, propagowała aktywny styl życia, miała okazję obejrzeć cykliczną wystawę „FOTONATURA”, podziwiać z tarasu widokowego  piękny widok na panoramę puszczy, Poznania i okolic. Zajęcia zakończyliśmy wspólną biesiadą przy ognisku.

 Koszty transportu współfinansowało Starostwo Powiatowe w Srodzie Wielkopolskiej.