Zapalmy znicz pamięci, czyli lekcja historii na średzkim cmentarzu

Wolontariusze  z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyszli z inicjatywą uczczenia chwilą zadumy i pamięci tych spośród Średzian i mieszkańców gminy,  którzy zapisali się w historii Polski chlubnymi czynami.

Idea ta spotkała się z dużym zrozumieniem wśród szkolnej społeczności, która chętnie włączyła się do akcji Zapalmy znicz pamięci.

            Urzeczywistnieniem tej idei była peregrynacja po średzkiej nekropolii. Uczniowie klas : I LPD , I Ta, i IV TLe zapalali znicze pamięci na grobach średzkich powstańców- uczestników Powstania Wielkopolskiego , Listopadowego  i Styczniowego. Uczestniczyli w swoistej lekcji historii słuchając o Średzianach- żołnierzach Armii Krajowej, o roli Ludwika Jażdżewskiego, Mieczysława Meisnera czy ks. Szamarzewskiego w budzeniu tożsamości narodowej Polaków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom oraz osobom indywidualnym za włączenie się w zbiórkę zniczy, która poprzedziła wizytę na cmentarzu.

  • All