25 – Tydzień kultury w naszej szkole z wydarzeniami Tygodnia Globalnej Edukacji

Z ogromną przyjemnością witamy na tegorocznym 25- „Tygodniu kultury w naszej szkole”, który będzie odbywał się w dniach 18-22 listopada 2019 roku, a któremu towarzyszą wydarzenia Tygodnia Globalnej Edukacji

Do podstawowych i nadal realizowanych celów „Tygodnia kultury w naszej szkole” należą: przypomnienie zasad higieny osobistej; cech człowieka kulturalnego; dobrych manier, zasad savoir – vivru w połączeniu z własną indywidualnością i osobowością; dorobku naszych przodków. Kształtowanie prawidłowego rozumienia pojęć związanych z demokracją, godnością człowieka; życzliwości względem drugiego człowieka; świadomości różnorodności sytuacji życiowych i zawodowych. Uwrażliwienie na krzywdy otaczających nas ludzi. Zaznajamianie ze środowiskiem lokalnym, prawem i obyczajami obowiązującymi w środowisku szkolnym, regionalnym a w przyszłości zawodowym. Wzorem naszego Patrona, zachęcamy do pracy na rzecz klasy, szkoły, regionu i praktycznego udziału w tworzeniu kultury. Do naśladowania wzorów patriotycznych, poszanowania dorobku naszych przodków i kształtowania naszej ojczyzny.

/M.Mikołajczak/