Kolejny film z cyklu “Trudne tematy”

24 stycznia mieliśmy okazję obejrzeć kolejny film z cyklu „Trudne tematy”. Tym razem ocenie poddaliśmy film szwedzkiej reżyserki a zarazem odtwórczyni główniej roli, Annie Odell. Film z 2013 roku przedstawia problem szykanowania oraz odrzucenia wśród szkolnej młodzieży. Pretekstem do poruszenia problemu stał się zjazd absolwentów szkoły po 20 latach jej zakończenia. Reżyserka powróciła do czasów szkolnych i „wygarnęła”swoim oprawcom, jaką krzywdę jej wyrządzili. Pokazała, że takie sytuacje są bardzo częste i nie można ich bagatelizować.

A co o cyklu „Trudne tematy” piszą sami twórcy projektu:
Dzięki cyklowi „Trudne tematy” uczeń:
• zdobywa umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych opinii , uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej,
• rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
• doskonali umiejętności myślowo-językowe, takie jak formułowanie pytań i problemów, uzasadnianie, wyjaśnianie, wnioskowanie, posługiwanie się przykładami,
• wzbudza w sobie pasję poznawania świata,
• prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki,
• dostrzega obecne w filmach i innych tekstach kultury uniwersalne normy i konflikty wartości,
• dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości) oraz rozumie źródła tych konfliktów.

/Justyna Pohl,  Beata Kuropka/