PODZIĘKOWANIE DLA PRZYJACIÓŁ TYGODNIA KULTURY W NASZEJ SZKOLE.

    DZIĘKUJEMY ZA WIELOLETNIĄ, OWOCNĄ I FANTASTYCZNĄ WSPÓŁPRACĘ. ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS, ENERGIĘ, DZIELENIE SIĘ WŁASNYM DOŚWIADCZENIEM, PRACĘ NA RZECZ SZKOŁY I MŁODZIEŻY. ZA BEZINTERESOWNE ZAANGAŻOWANIE W KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODEGO POKOLENIA.

    W TYM ROKU SZKOLNYM ZE WZGLĘDU NA TRUDNE WARUNKI, TYDZIEŃ KULTURY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ BEZ SPOTKAŃ Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI.

    OBOK LEKCJI PRZEDMIOTOWYCH NASI NAUCZYCIELE, CZASEM WSPOMAGANI PRZEZ RODZINĘ, PODZIELĄ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI Z INNYCH DZIEDZIN.

    WIERZYMY, ŻE W PRZYSZŁYM ROKU, W 27 -TYGODNIU KULTURY ZNÓW BĘDZIEMY GOŚCIĆ WIELE WSPANIAŁYCH I BLISKICH NASZEJ SPOŁECZNOŚCI OSÓB.