Rok ukończenia szkoły 2020

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 2
 • Politechnika Poznańska – 3
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – 1
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 13
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – 1
 • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna – 7
 • Bydgoska Wyższa Szkoła – 1
 • Collegium Da Vinci Poznań – 1
 • Wyższa Szkoła Millenium – 1
 • Wyższa Szkoła Logistyki – 6

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci technikum:

 • Logistyka – 1
 • Zarządzanie – 2
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – 2
 • Inżynieria zarządzania – 1
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1
 • Transport i spedycja – 1
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne – 1
 • Ekonomia -1
 • Filologia angielska – 2
 • Ekoenergetyka – 1
 • Zarządzanie jakością – 1
 • Finanse i rachunkowość – 2
 • Zarządzanie logistyką w małych i dużych przedsiębiorstwach – 1
 • Teleinformatyka – 1
 • Informatyka – 7
 • Prawo w biznesie – 1
 • Elektronika i telekomunikacja – 1
 • Transport – 1
 • Transport i spedycja – 3
 • Pedagogika – 3
 • Technologia żywności – 1
 • Fizjoterapia – 1