Raport z internetowego badania uczniów ostatnich klas w roku szkolnym 2019/2020

Niedawno braliśmy udział w projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, mającym na celu badanie przeprowadzone za pomocą ankiet internetowych z uczniami i absolwentami Naszej szkoły. Poniżej przedstawimy raporty z projektu:

technikum: raport

szkoła branżowa: raport