Klub szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2017 r. uczniowie klasy 1THG: Kinga Komisarek, Filip Walczak i Dawid Radziejewski udali się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 31 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Po powitaniu przez dyrekcję szkoły i lidera klubu pana Marka Nowaka zaproszonych gości, nastąpiło podsumowanie działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwołując się do wydarzeń oraz osiągnięć poszczególnych placówek. Poruszono również kwestie dotyczące zmian jakie dokonały się w szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego w minionym okresie.

W dalszej części spotkania omówiono propozycje działań na rok 2017/2018: działania sportowe, kulturalne i konkurs wiedzy o Patronie, który odbędzie się w połowie marca 2018 r. w Złotowie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Towarzystwa Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny, który gorąco zachęcał do współpracy wszystkie szkoły, w związku z przypadającą w 2018 r. 150 rocznicą śmierci Patrona.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego uczniowie złożyli wiązanki kwiatów oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

    

/A. Kamińska/