Pamięć o Hipolicie Cegielskim w związku z przypadającą 150-tą rocznice jego śmierci

Wzorem lat ubiegłych, w końcu listopada br. dla uczczenia kolejnej, tj. 150-tej, rocznicy śmierci Hipolita Cegielskiego, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. z klasy 1TIG (Dominika Kłopocka, Krzysztof Mazur, Julia Zimowska) wraz z nauczycielem historii Agatą Kamińską, wzięli udział w spotkaniu Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego.

Spotkanie to odbyło się w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród jego uczestników znaleźli się także przedstawiciele Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, na czele z jego Prezydentem Marianem Królem. Towarzystwo jest obywatelską organizacją wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralnych i pracy organicznej.

Tegorocznemu spotkaniu przyświecała następująca myśl zaprezentowana przez ww. wybitnego organicznika na zebraniu Towarzystwa Pomocy Naukowej 18 lutego 1865 r.: „Chcemy wspólnymi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych, pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych”.

W trakcie spotkania przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowali swym najwyższym odznaczeniem – medalem „LABOR OMNIA VINCIT”, osoby krzewiące ideę pracy organicznej. To zaszczytne wyróżnienie (srebrny medal „LABOR OMNIA VINCIT”) otrzymała m.in. Agata Kamińska, która od początków swej pracy zawodowej angażowała się w propagowanie wiedzy o Hipolicie Cegielskim i jego działalności wśród młodzieży.

W dalszej części spotkania dokonano podsumowania działalności szkół w minionym roku szkolnym, zgłoszono propozycje działań na rok 2019 oraz wysłuchano informacji Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o działaniach podejmowanych w związku ze 150-tą rocznicą śmierci Patrona.

Następnie uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Hipolita Cegielskiego, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów, po czym przechodząc na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan zapalili znicze przed obeliskiem Hipolita Cegielskiego.

Galeria

    

  

/A. Kamińska/